Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Verzuim van de Europese Commissie om te antwoorden op een e-mail met een verzoek in verband met de herbeoordeling van invaliditeit