Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Verzuim van de Europese Commissie (PMO) om te antwoorden op een e-mail van een gepensioneerd personeelslid over de indexering van zijn pensioen