Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Verzuim van de Europese Commissie om een indiener van een klacht op de hoogte te houden van de stand van zaken betreffende een inbreukklacht tegen Frankrijk