Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Vermeend verzuim van de Europese Commissie om een indiener van een klacht te helpen bij het indienen van een klacht over het beheer door de Griekse autoriteiten van een door de EU gefinancierd project – de haven van Platania