Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Verzuim van de Europese Commissie om de ontvangst van een inbreukklacht tegen Duitsland (Natura 2000) te bevestigen