Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Verzuim van de Europese Rekenkamer om te antwoorden op een brief betreffende een aanwervingsprocedure