Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Verzuim van de Europese Commissie om te antwoorden op e-mails waarin wordt gesteld dat de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit de naleving van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU niet naar behoren waarborgt