Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Verzuim van het Europees Parlement om te antwoorden op een administratieve klacht betreffende zijn besluit om de aard van de overeenkomst op grond waarvan een conferentietolk was aangesteld, te wijzigen