Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Weigering van het Europees Defensieagentschap (EDA) om het publiek toegang te geven tot de notulen van de vergaderingen van zijn “deskundigengroepen” (EDA-ref.: 2022-17-IN)