Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Verzuim van de Europese Commissie om te antwoorden op de vragen van de indiener van een klacht over de registratie van motorvoertuigen (lopende inbreukprocedure CHAP(2013)3090/EU-Pilot 6060/14/ENTR)