Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Verzuim van de Europese Commissie (PMO) om te reageren op brieven waarin een gewezen personeelslid van de Europese Unie schadevergoeding eist voor een medische aandoening die van beroepsmatige oorsprong zou zijn