Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Verzuim van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) om te reageren op een verzoek om heronderzoek van zijn besluit om aan intellectuele eigendom verbonden kosten niet te vergoeden in het kader van het KMO/MKB-fonds