Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

De wijze waarop de Europese Commissie een beroepsprocedure behandelt met betrekking tot het opleggen van een medisch voorbehoud aan een nieuw aangeworven personeelslid