Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Het verzuim van de Commissie om klager op de hoogte te houden van de stand van zaken betreffende een inbreukprocedure – CHAP(2018)2780 tegen Roemenië, niet-erkenning van Tsjechische geboorteakte