Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Vermeend verzuim van de Europese Commissie om te reageren op een brief waarin wordt voorgesteld dat de Commissie haar aanbevelingen betreffende nationale begrotingen publiceert in de desbetreffende nationale kranten

Údajné neposkytnutí odpovědi ze strany Evropské komise na dopis, ve kterém byl předložen návrh, že by měla zveřejňovat svá doporučení týkající se vnitrostátních rozpočtů v celostátním tisku příslušných členských států.