Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Verzuim van de Europese Commissie om tijdig een besluit te nemen in een staatssteunzaak

The European Commission’s failure to issue a timely decision in a state aid case .