Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Verzuim van de Europese Commissie om klager in kennis te stellen van haar definitieve beoordeling van een klacht over vermeende inbreuken op het EU-mededingingsrecht en om de correspondentie dienaangaande te beantwoorden