Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Il-mod kif l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO) ivvaluta l-applikazzjoni ta’ kandidat fi proċedura tal-għażla għar-reklutaġġ ta’ segretarji (EPSO/AST-SC/10/20)