Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Il-mod li bih is-settur tal-pajpijiet tal-azzar ġie vvalutat fil-kuntest tar-rieżami mill-Kummissjoni Ewropea tal-“Linji Gwidi dwar l-Għajnuna mill-Istat” għall-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet