Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Ir-rifjut tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data li jagħti aċċess pubbliku għal dokumenti relatati ma’ rapport dwar is-sentenza Schrems II