Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

L-allegat nuqqas tal-Kummissjoni li tittratta b’mod f’waqtu lment dwar għajnuna mill-istat fir-rigward tas-settur tal-qamħ durum fl-Italja

Údajné včasné nevyřízení stížnosti týkající se státní podpory ohledně odvětví pěstování pšenice tvrdé v Itálii ze strany Komise.