Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Eiropas Parlamenta nespēja sniegt atbildi uz administratīvu sūdzību par tā lēmumu mainīt līguma, saskaņā ar kuru tika pieņemts darbā konferenču tulks, saturu