Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) atbildes nesniegšana uz pieprasījumu pārskatīt savu lēmumu IĪ izmaksu neatmaksāšanai MVU fonda ietvaros