Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atteikums piešķirt publisku piekļuvi dokumentiem attiecībā uz ziņojumu par spriedumu lietā Schrems II