Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Kā Eiropas Komisija izskatīja pieprasījumu publiskai piekļuvei juridiskam atzinumam par Vācijas konstitucionālās tiesas nolēmumu par Eiropas Centrālo banku (ECB) un Eiropas Savienības Tiesu