Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Par to, ka Komisija, iespējams, nav savlaicīgi izskatījusi sūdzību par valsts atbalstu cieto kviešu nozarē Itālijā

Údajné včasné nevyřízení stížnosti týkající se státní podpory ohledně odvětví pěstování pšenice tvrdé v Itálii ze strany Komise.