Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Europos Komisija neatsakė į prašymą pateikti atsiliepimą dėl atmesto pasiūlymo teikti psichologinę pagalbą prekybos žmonėmis aukoms