Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno atsisakymas leisti visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su ataskaita dėl sprendimo Schrems II byloje