Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Tariamas Komisijos nesugebėjimas laiku išnagrinėti skundą dėl valstybės pagalbos kietųjų kviečių sektoriui Italijoje

Údajné včasné nevyřízení stížnosti týkající se státní podpory ohledně odvětví pěstování pšenice tvrdé v Itálii ze strany Komise.