Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Presunta inadempienza della Commissione nel gestire in modo tempestivo una denuncia relativa ad aiuti di Stato a favore del settore del grano duro in Italia

Údajné včasné nevyřízení stížnosti týkající se státní podpory ohledně odvětví pěstování pšenice tvrdé v Itálii ze strany Komise.