Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Mainneachtain Ghníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh (EASA) freagra a thabhairt ar iarrataí ar fhaisnéis faoin tuiscint atá aici ar na srianta a forchuireadh ar an Rúis tar éis di ionradh a dhéanamh ar an Úcráin