Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Teip ó thaobh na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS - an Toscaireacht in Washington, SAM) freagra a thabhairt ar chomhfhreagras maidir le tréimhse oiliúna a bhí le cur ar athló agus a cuireadh ar ceal de bharr COVID-19