Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) vastaamatta jättäminen uudelleentarkastuspyyntöön, joka koski sen päätöstä olla korvaamatta tutkimusajanjakson kustannuksia pk-rahastosta