Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Euroopan komission toiminta sen käsitellessä pyyntöä saada tutustua jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa käytyyn kirjeenvaihtoon, joka koski hengityssuojainten jakelua covid-19-pandemian yhteydessä