Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Euroopan tietosuojavaltuutetun kieltäytyminen antamasta yleisön tutustuttavaksi asiakirjoja, jotka liittyvät Schrems II -tuomiota koskevaan raporttiin