Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Euroopan komission vastaamatta jättäminen kantelijan toistuviin muistutuksiin saada ajantasaista tietoa Saksaa vastaan tehdyn valtiontukea koskevan valituksen käsittelystä

Neposkytnutí odpovědi ze strany Evropské komise na opakované upomínky stěžovatele, který žádal o aktuální informace o vyřizování stížnosti na Německo týkající se státní podpory.