Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) suutmatus vastata VKE fondi kontekstis intellektuaalomandikulude hüvitamisest keeldumise otsuse läbivaatamise taotlusele