Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Euroopa välisteenistuse (Euroopa välisteenistuse Washingtoni delegatsioon, USA) suutmatus vastata kirjavahetusele, mis käsitles COVID-19 tõttu edasi lükatud ja tühistatud praktikat