Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Kuidas Euroopa Komisjon käsitles taotlust üldsuse juurdepääsuks liikmesriikide ametiasutustega vahetatud kirjadele meditsiiniliste maskide turustamise kohta COVID-19 pandeemia kontekstis