Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Euroopa Komisjoni suutmatus vastata kaebuse esitaja korduvatele meeldetuletustele saada ajakohastatud teavet Saksamaa vastu esitatud riigiabi kaebuse menetlemise kohta

Neposkytnutí odpovědi ze strany Evropské komise na opakované upomínky stěžovatele, který žádal o aktuální informace o vyřizování stížnosti na Německo týkající se státní podpory.