Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Supuesta falta de la Comisión de abordar de forma oportuna una reclamación sobre ayuda estatal relativa al sector del trigo duro en Italia

Údajné včasné nevyřízení stížnosti týkající se státní podpory ohledně odvětví pěstování pšenice tvrdé v Itálii ze strany Komise.