Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

The Commission’s alleged failure to deal in a timely manner with a state aid complaint concerning the durum wheat sector in Italy

Údajné včasné nevyřízení stížnosti týkající se státní podpory ohledně odvětví pěstování pšenice tvrdé v Itálii ze strany Komise.