Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

The European Commission's failure to reply to repeated reminders from the complainant to be updated on the processing of a State aid complaint against Germany

Neposkytnutí odpovědi ze strany Evropské komise na opakované upomínky stěžovatele, který žádal o aktuální informace o vyřizování stížnosti na Německo týkající se státní podpory.