Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εκδώσει τελικές αποφάσεις σχετικά με δύο αιτήματα πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα που αφορούν τη διαχείριση των συνόρων της ΕΕ