Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Απόρριψη, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταγγελίας μέλους του προσωπικού λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της