Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Angebliches Versäumnis der Kommission, eine Beschwerde über staatliche Beihilfen im Hartweizensektor in Italien rechtzeitig zu bearbeiten

Údajné včasné nevyřízení stížnosti týkající se státní podpory ohledně odvětví pěstování pšenice tvrdé v Itálii ze strany Komise.