Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsrets (EUIPO's) undladelse af at besvare en anmodning om revision af kontorets beslutning om ikke at godtgøre IP-omkostninger under SMV-fonden