Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Způsob, jakým Evropská komise vyřídila žádost o přístup veřejnosti k její korespondenci s orgány členských států týkající se distribuce ochranných roušek v souvislosti s pandemií COVID-19