Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Отказът на Комисията (делегацията на ЕС в Джакарта) да извърши плащане съгласно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства като част от проекта Share на ЕС