Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Липса на отговор от страна на Европейската комисия на въпросите на жалбоподателя относно регистрацията на моторни превозни средства (текущ случай на нарушение CHAP(2013)3090 / EU-Pilot 6060/14/ENTR)